Τρίτη, 13 Ιουλίου 2010

DANCE SALSA

DANCE SALSA

CAN'T DANCE SALSA?? LEARN NOW!!! At The Grand Slam Club.. 478 E. Tremont Ave. (bet. Washington Ave. & Bathgate Ave.) with Instructor: Ruben Aceite. NEW BEGINNER SALSA CLASS!!!!!! Starting Monday, July 12, 2010 7:00pm-8:30pm Charge per session: $15.00 NOW IT'S YOUR TIME TO SHINE!!! PASS THE WORD!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου